Monday, June 28, 2010

My thoughts on gadgets and Apple

I'm a tech geek, however it doesn't fully apply to gadgets. Maybe it's because i'm a terrible saver and I can't usually afford that many gadgets and I've accepted the fact that I won't always keep up with the new technological developments. And that's one of the reasons why I'm not an iPhone user or Apple fan.
I've been always satisfied with the gadgets I owned and was able to use them to the extent of their capabilities.

Few months ago I started to implement my plan to save some money. Apart from being a terrible saver, I'm also a shopaholic. The plan was to store some amount from each month's salary in a special envelope, in a safe at my workplace. I wouldn't have access to it, unlike a bank account where I tried to put some savings which didn't work out.

The goal was to have enough money for a vacation in summer, somewhere in Italy (of course).

Due to some circumstances and I changed my mind about the purpose of the saving. The geek in me decided to invest the money in some gadgets that were crucially needed :)
Specifically, an Android smartphone and a Kindle. My post about the Kindle will follow next.
And here the story starts. 90% of people I communicate with were asking the same "Why not iPhone, iPad, iEsiminch?"
I'm not an Apple hater, but, obviously, not a fan either.
One of the reasons i didn't buy an iPhone, or a MacBook, or never thought of buying an iPad, is that I know it's addictive. The brand. But it's also a matter of convenience. Apple stuff is known to be not very compatible with other brands and it's in a sense - greedy.

My main arguments are depicted in a hilarious comic by The Oatmeal.
see the rest here: http://theoatmeal.com/comics/apple

As to my gadgets, I will show them off here, soon :) Besides, I'm planning on organizing a 'gadget presentation' party for all those who have been asking me to show and give opportunity to touch them or tell about their features. Stay tuned :)

2 comments:

Anonymous said...

Սիրուն ջան իմ մոտ լիքը գրել եմ ինչու է խնձորը չար ու շատակեր։
Ու որպես նախագծող ես նրանցից զզվում եմ ու հատուկ տեգ ունեմ՝ ֆաշիստներ։
Իսկ բացի դրանից նրանք նենց մի տեսակ էլիտարության համ են տալիս իրանց սարքերին որը սավսեմ ա զզվացնում քանզի ես չեմ կարծում որ այ-եսիմինչի շնորհիվ «էլիտար» թվալը հավես ա։
էլիտար թվալը վապշե հավես չէ։
ու մեկ էլ պադերի մասին։
Ասուսը հավես ԵԵԵՓադ-մադ ա հանե։
Նրանց նայի կարաս գրես-կարդաս։
Ես ասենք վարչապետ լինեի այստեղ կպատվիրեի որ արտադրենք, մի երեսուն-քառասուն հազար կլիներ, ու դպրոցականներին կբաժանեի որ իրանք էլ տետր-գիրք քաշ չտան
and sorry for my english
ու տենց

Anonymous said...

I have a MacBook, but I agree with you Arpik jan, Apple products are totally overrated. And not to mention the price! What is the price of a Kindle as compared to an iPad? No comparison! (Apologies for just a late comment, but I saw this post just now.)